UNITATEA ADMINISTRATIV -TERITORIALA COMUNA VARADIA

JUDETUL CARAS-SEVERIN

ANGAJARI > Anunt concurs Sofer tr.I – 1 post si Muncitor necalificat -1 post

» Inapoi

Anunt concurs Sofer tr.I – 1 post si Muncitor necalificat -1 post

A N U N T UAT VARADIA in conformitate cu prevederile LG nr.53/2003 republicata cu completarile si modificarile ulterioare si ale HG nr.286/2011cu completarile si modificarile ulterioare anunta organizarea in data de 12 decembrie 2016 _la sediul institutiei Primariei comunei Varadia ,nr.379,jud.Caras-Severin ,Cod postal 327420,CUI -3227300 concurs pentru ocuparea functiei de executie contractuala vacanta. cu norma intreaga. -Sofer tr.I – 1 post in cadrul Compartimentului administrativ,intretinere si situatii de urgenta. -Muncitor necalificat -1 post in cadru Compartimentului administrativ,intretinere si situatii de urgenta. -Conditii pentru ocuparea postului: -Nivelul studiilor - medii -Domeniul studiilor-generale -Proba scrisa va avea loc in data de 12 decembrie 2016 orele 10 - Proba practica va avea loc in data de 13 decembrie 2016 orele 10 Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana in data de 25.11.2016 orele 16, la sediul Primariei Varadia. Tematica concursului,bibliografia,fisa postului,documentele necesare inscrierii si alte informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Varadia,la nr. de telefon 0255/576709 si 0769/065250 PRIMAR p. SECRETAR Musa Danut Ionel Carceanu Mariana

Fisiere: