UNITATEA ADMINISTRATIV -TERITORIALA COMUNA VARADIA

JUDETUL CARAS-SEVERIN

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Acte necesare pentru vanzare teren extravilan (art. 5 alin. 1 din anexa la Ordin nr.719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate): Art. 5. - (1) In vederea instrainarii terenului, vanzatorul depune la primarie cererea privind afisarea ofertei de vanzare, insotita de aceasta si de urmatoarele documente: a)o copie a BI/CI a vanzatorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru vanzatorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate; b)o copie legalizata de notarul public ori instanta de judecata, dupa caz, sau certificata pentru conformitate de catre functionarii primariei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); c)extras de carte funciara pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile inainte de afisarea ofertei, insotit de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului, in sistem de coordonate „Stereografic 1970“, in conditiile in care terenul este intabulat; d)o copie a certificatului constatator de la registrul comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul vanzatorului persoana juridica; e)in caz de reprezentare, procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si o copie a BI/CI a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate; f)hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, din care sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului aflat in proprietatea societatii, in cazul vanzatorului persoana juridica; g)certificat de atestare fiscala emis de catre primarie; h)alte documente doveditoare, dupa caz.

» OFERTA DE VANZARE TEREN - 13.06.2014
» Ordin nr.719/2014 - privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate
» LEGEA NR.17/2014 - privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate
» OFERTA VANZARE TEREN - 15.02.2015
» OFERTA DE VANZARE TEREN - 15.02.2015
» OFERTA DE VANZARE TEREN - 15.02.2015
» OFERTE VANZARE TERENURI - 12.01.2015
» OFERTE VANZARE TEREN - 19.02.2015 - SC AGRO NORM 2001 S.R.L
» OFERTA VANZARE 12.03.2015 - CIOLOCA CAROLINA
» OFERTA VANZARE 12.03.2015 - CIOLOCA CAROLINA
» OFERTA VANZARE 12.03.2015 - CIOLOCA CAROLINA
» OFERTA VANZARE 12.03.2015 - CIOLOCA CAROLINA
» OFERTA DE VANZARE 12.03.2015 - CIOLOCA CAROLINA
» OFERTE VANZARE 23.03.2015 - CIOLOCA ION STEFAN si CIOLOCA NICOLETA