UNITATEA ADMINISTRATIV -TERITORIALA COMUNA VARADIA

JUDETUL CARAS-SEVERIN

Legea 52/2003

Prezenta lege stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.

PERSOANA DE CONTACT - SECRETARUL COMUNEI VARADIA- CLIMESCU CIPRIAN MARIAN

 Telefon: 0040-255-576-709; 0769065252
Fax: 0040-255-576-709
E-mail: primaria_varadia@yahoo.com

 » LEGEA nr.52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica
» RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.52/2003-pagina 1 - ANUL 2008
» RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.52/2003-pagina 2 - ANUL 2008
» RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.52/2003-pagina 1 - ANUL 2010
» RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.52/2003-pagina 2 - ANUL 2010
» RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.52/2003-pagina 1 - anul 2011
» pagina 2 - anul 2011
» RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.52/2003 - ANUL 2014