UNITATEA ADMINISTRATIV -TERITORIALA COMUNA VARADIA

JUDETUL CARAS-SEVERIN

CONSILIUL LOCAL

Consiliul local al comunei Varadia, judetul Caras-Severin are urmatoarea componenta:
 • Primar: MUSA DANUT-IONEL - PSD
 • Viceprimar: MAGARIN DANUT-FLORIN - PSD

  I. Comisia de specialitate nr. 1 - COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALA ,BUGET ,FINANTE ,ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI ,SERVICII SI COMERT .
  1. SAPLACAN CELIA -CAMELIA  –presedinte
  2. PAUN IOAN                      - secretar
  3.MAGARIN DANUT-FLORIN     – membru
  4.PLAUCEA MATEI               –membru
  5.CUMPAN ALEXANDRU         –membru
  II. Comisia de specialitate nr. 2 -COMISIA PENTRU INVATAMANT ,SANATATE ,CULTURA,PROTECTIE SOCIALA,SPORTIVA SI DE AGREMENT
  1 FLOREA AIDA- MEDINA       - presedinte
  2. CORBEI CRISTIAN –PAU      – secretar
  3. POPOVICI IOAN               -membru
  III. Comisia de specialitate nr. 3- COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA ,JURIDICA,APARAREA ORDINII PUBLICE ,RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTATILOR CETATENILOR .
  1.VINAU VASILE- VALERICA  –presedinte
  2.MUSA ION                     –secretar
  3.GORUIAN NICOLAE            –membr 

 


Fisiere:

» 2014
» HOTARARI CONSILIUL LOCAL - IANUARIE 2014
» HCL 10/19.02.2014 -APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 28.01.2014
» HCL 11/19.02.2014- APROBAREA EXECUTIE BUGETARE LA DATA DE 31.12.2013
» HCL 12/ 19.02.2014 -APROBAREA TAXELOR SPECIALE IN ANUL 2014 IN COMUNA VARADIA
» HCL 13/19.02.2014 - APROBAREA PROCEDURII DE INCHIRIERE A SPATIILOR COMERCIALE SITUATE IN COMUNA VARADIA
» HCL 14/19.02.2014 -APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2014 DIN FAMILIILE BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL
» HCL 15/19.02.2014 -APROBAREA EXECUTIE BUGETARE A S.C TRANS VARADIA S.R.L LA 31.12.2013 ;I A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014
» HCL 16/19.02.2014 -APROBAREA SUPLIMENTARII BUGETULUI LOCAL PENTRU ACOPERIREA DIFERENTEI REZULTATE PRIN NEINCADRAREA IN COSTUL STANDARD PER ELEV/PRESCOLAR ,LA CAPITOLUL INVATAMANT 65.02 AL COMUNEI VARADIA
» HCL 17/05.03.2014- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
» HCL 18/05.03.2014 - APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN DATA DE 19.02.2014
» HCL 19/05.03.2014 - APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014
» H.C.L 20/05.03.2014 - CHELTUIREA SUMEI DE 7.450 LEI REPREZENTAND ACTIVITATI CE TIN DE S.P.C.L.E.P -ORAVITA
» HCL 21/26.03.2014 -ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
» HCL 22/26.03.2014 -APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 05.03.2014
» HCL 23/26.03.2014 -APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MASURILE DE UTILIZARE A FOCULUI DESCHIS SI FUMATULUI PE TERITORIUL COMUNEI VARADIA
» HCL 24/26.03.2014 -APROBAREA REZILIERII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.1687/20.09.2010 INCHEIAT INTRE CONSILIUL LOCAL VARADIA SI S.C DJ&AGROPRODUCT S.R.L
» HCL 25/26.03.2014 - APROBAREA INSUSIRII RAPORTULUI PRIMARULUI PRIVIND STAREA ECONOMICA ,SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI VARADIA PE ANUL 2013
» HCL 26/26.03.2014- APROBAREA CHELTUIRII SUMEI DE 32.000 LEI PENTRU ACHIZITIA DE PAVELE ,BORDURI SI MATERIALE DE CONSTRUCTII IN VEDEREA AMENAJARII TROTUARELOR SI PARCARILOR IN COMUNA VARADIA
» HCL 27/26.03.2014 -APROBAREA CHELTUIRII SUMEI DE 15.000 LEI PENTRU MONTAREA DE PAVELE SI BORDURI PENTRU TROTUARE SI PARCARI IN COMUNA VARADIA
» HCL 28/28.04.2014 -ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
» HCL 29/28.04.2014 -APROBAREA PROCESULUI VERBAL A SEDINTEI DIN DATA DE 26.03.2014
» HCL 30/28.04.2014 -APROBAREA EXECUTIEI BUGETELOR PE CELE DOUA SECTIUNI LA DATA DE 31.03.2014
» HCL 31/28.04.2014 -APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014
» HCL 32/28.04.2014 -APROBAREA CHELTUIRII SUMEI DE 34.850 REPREZENTAND STUDIU DE FEZABILITATE PE ALIMENTAREA CU APA A LOCALITATII MERCINA
» HCL 33/28.04.2014 -APROBAREA CHELTUIRII SUMEI DE 10.000 LEI PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI RUGA SATULUI VARADIA
» HCL 34/15.05.2014 -ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
» HCL 35/15.05.2014 -APROBAREA TRECERII SUPRAFETEI DE 2.444mp,CONFORM C.F30974,TEREN INTRAVILAN DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VARADIA
» HCL 36/15.05.2014 -APROBAREA CONCESIONARII FARA LICITATIE PUBLICA A UNEI SUPRAFETE DE 2.444mp CONFORM C.F30974 TEREN INTRAVILAN DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VARADIA PENTRU O PERIOADA DE 5 ANI ,DOMNULUI CAHNITA GHEORGHE ,PENTRU CONSTRUIREA UNUI LAC
» HCL 37/15.05.2014 -APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN DATA DE 28.04.2014
» HCL 38/15.05.2014 - APROBAREA COFINANTARII SI A INDICATORILOR TEHNICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII -EXTINDERE ALIMENTARE CU APA MERCINA
» HCL 39/02.06.2014- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
» HCL 40/02.06.2014- APROBAREA PROCESULUI VERBAL DIN DATA DE 15.05.2014
» HCL 41/02.06.2014- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014
» HCL 42/02.06.2014- APROBAREA CHELTUIRII SUMEI DE 25.000 LEI PENTRU REPARATII LA FATADA CAMINULUI CULTURAL VARADIA
» HCL 43/02.06.2014- APROBAREA ASOCIERII SI PARTICIPARII COMUNEI VARADIA LA CONSTITUIREA GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA CALUGARA
» HCL 44/02.06.2014- APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT A COMUNEI VARADIA A TERENULUI INTRAVILAN DIN LOCALITATEA MERCINA IN SUPRAFATA DE 205 mp,NUMAR TOPO 106/B/AP.1
» HCL 45/02.06.2014 - APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE DINTRE COMUNA VARADIA SI ASOCIATIA IL GIOCATTOLO IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI -CENTRU DE ZI PENTRU TINERI SI BATRANI
» HCL 46/26.06.2014 -ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
» HCL 47/26.06.2014 - APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI VARADIA IN ANUL 2014
» HCL 48/26.06.2014 - REVOCAREA HCL NR.35/15.05.2014
» HCL 49/26.06.2014 - REVOCAREA HCL NR.36/15.05.2014
» HCL 50/26.06.2014- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014
» HCL 51/ 26.06.2014- APROBAREA CHELTUIRII SUMEI DE 10.000 LEI PENTRU RUGA SATULUI MERCINA
» HCL 52/26.06.2014- APROBAREA CHELTUIRII SUMEI DE 68.721 LEI IN VEDEREA REALIZARII PT+CS+ DE ,PENTRU OBIECTIVUL EXTINDERE ALIMENTARE CU APA MERCINA
» HCL 53/26.06.2014 - SOLICITAREA TRANSMITERII DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA UNUI IMOBIL -CENTRUL DE PLASAMENT VARADIA ,PENTRU ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC
» HCL 54/26.06.2014 - APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 02.06.2014
» HCL 55/10.07.2014 -ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
» HCL 56/10.07.2014 -APROBAREA PROCESULUI VERBAL DIN DATA DE 26.06.2014
» HCL 57/10.07.2014 -APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE INTOCMITA IN SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI LA OBIECTIVUL EXTINDERE ALIMENTARE CU APA MERCINA
» HCL 58/29.07.2014 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
» HCL 59/29.07.2014 - APROBAREA PROCESULUI VERBAL DIN DATA DE 10.07.2014
» HCL 60/29.07.2014 -APROBAREA VANZARII FARA LICITATIE PUBLICA A TERENULUI AFERENT CONSTRUCTIEI PRIN EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE DE CATRE S.C CALVADOS PRODCOM S.R.L
» HCL 61/29.07.2014 - APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014
» HCL 62/28.08.2014 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
» HCL 63/28.08.2014 - APROBAREA PROCESULUI VERBAL A SEDINTEI DIN DATA DE 29.07.2014
» HCL 64/28.08.2014 - MODIFICAREA DURATEI CONTRACTULUI 77/30.03.2011 DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE PRIN CONCESIUNE INCHEIAT CU SC ECOLOGICA ORAVITA
» HCL 65/28.08.2014 - APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI VARADIA PENTRU PERIOADA 2014-2020
» HCL 66/28.08.2014 - APROBAREA COFINANTARII SI A INDICATORILOR TEHNICI LA OBIECTIVUL MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA VARADIA
» HCL 67/30.09.2014 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
» HCL 68/30.09.2014- REVOCAREA HCL 44/02.06.2014
» HCL 69/30.09.2014 - REVOCAREA HCL 70/29.07.2014
» HCL 70/30.09.2014 -APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN DATA DE 28.08.2014
» HCL 71/13.10.2014 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
» HCL 72/13.10.2014 - APROBAREA PROCESULUI VERBAL DIN 30.09.2014
» HCL 73/13.10.2014 -APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014
» HCL 74/13.10.2014 - APROBAREA CHELTUIRII SUMEI DE 52.000 LEI PENTRU PROIECTUL NR.1324/2014 EXTINDERE ALIMENTARE CU APA MERCINA
» HCL 75/29.10.2014 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
» HCL 76/29.10.2014 - APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 13.10.2014
» HCL 77/29.10.2014- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014
» HCL 9/19.02.2014-ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
» 2012
» 2011
» 2007