UNITATEA ADMINISTRATIV -TERITORIALA COMUNA VARADIA

JUDETUL CARAS-SEVERIN

Legea 544/2001

Pentru a solicita informatii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la infomatiile de interes public, va rugam sa va adresati domnei Secula MIrela  responsabil cu accesul la informatiile publice.

Pentru aceasta, descarcati formularul-tip pentru solicitarea de informatie publica, completati rubricile si trimiteti-l atasat prin email la una dintre adresele de mai jos:

Telefon: 0040-255-576-709; 0769065254
E-mail: primaria_varadia@yahoo.com

 

 

 

» Legea nr.544/2001 -
» Formular tip pentru solicitarea de informatie publica - doc
» Formular tip pentru reclamatie administrativa (1) - doc
» Formular tip pentru reclamatie administrativa (2) - doc
» RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII nr.544/2001 - ANUL 2008
» RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII nr.544/2001 pagina 1 - ANUL 2010
» RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII nr.544/2001 pagina 2 - ANUL 2010
» RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.544/2001 pagina 1 - anul 2011
» pagina 2 - anul 2011
» RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII 544/2001 - ANUL 2014