UNITATEA ADMINISTRATIV -TERITORIALA COMUNA VARADIA

JUDETUL CARAS-SEVERIN

LEGISLATIE

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

    * Pentru vizualizarea fisierelor DOC  si XLS aveti nevoie de Microsoft Word si Excell sau OpenOffice (http://www.openoffice.com)» Lege nr. 148/2000 - Privind publicitatea inselatoare
» Lege nr. 193/2000 - Privind clauzele abuzive in contracte
» Lege nr. 215/2001 - Administratiei publice
» Lege nr. 247/2005 - Privind reforma in domeniul proprietatii
» Lege nr. 544/2001 - Privind liberul acces la informatii de interes public
» Lege nr. 1/2000 - Privind retrocedarea padurilor
» Lege nr. 18/1991 republicata in 1998 - Legea fondului funciar
» Lege nr. 544/2004 - Legea contenciosului administrativ
» O.G. nr. 27/2002 - Privind dreptul la petitionare
» O.U.G. nr. 209/2005 - Privind accelerarea retrocedarilor
» Regulament privind aplicarea legii 247/2005 - Masuri adiacente
» Regulament privind aplicarea legilor proprietatii -
» H.G 676/2011 - H.G 676/2011-DOMENIUL PUBLIC CARAS-SEVERIN
» ANEXA 74 - INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI VARADIA
» HOTARAREA NR.532/2002- actualizata la data de 09.05.2013 - privind atestarea domeniului public al judetului Caras-Severin precum si al municipiilor ,oraselor si comunelor din judetul Caras-Severin
» DOMENIUL PUBLIC ACTUALIZAT -2014 - COMUNA VARADIA
» Metodologia de Stare Civila - HG 64/2011