UNITATEA ADMINISTRATIV -TERITORIALA COMUNA VARADIA

JUDETUL CARAS-SEVERIN

Secretar cv

 

 

 

 

 

 

 

NUME SI PRENUME:

C L I M E S C U  C I P R I A N - M A R I A N      

            

 DATA NASTERII :05.08.1978;Municipiul Barlad

 

 

 

 DOMICILIUL :

 Localitatea  :Varadia, Nr. 379, Judetul :Caras-Severin 

       FAX     :0255/576709

 

E-MAIL:  primaria_varadia@yahoo.com

 

 

 

CALIFICARI

 

 1. CENTRUL DE ASISTENTA RURALA TIMISOARA

Perioada 22-26 februarie 2006 Modul I-II Manastirea Dintr-un Lemn, Valcea

Perioada 15-19 martie2006 Modul III-IV, Comuna Eselnita Mehedinti

Stagiu de Formare in cadrul Programului,Agentul de Dezvoltare Locala,Implementat ca program pilot la nivel national in Romania.,Curs adresat- Administratiilor Publice Locale

2. Asociatia ’’Mereu pentru Europa’’ si Directia Judeteana pentru Tineret Dolj

Perioada: 1mai- 15 iulie 2006 - Cursuri de Training pentru Formarea de Tineri specialisti in Managementul de Proiect cu aplicabilitate in activitatea S.A.T

3. Consiliul Judetean Dolj si Dominus Calarasi / Perioada : mai 2006

Cursuri de Training ’’Project Cycle Management’’ in cadrul Proiectului de Dezvoltare Durabila Romania-Bulgaria

4 . Federatia Asociatiilor Studentilor din Romania membra a Consiliului Tineretului din Romania/Perioada : 19- 21 mai 2006, Craiova

Cursuri de Training ’’Managementul Resurselor Umane” in cadrul Proiectului Promoveaza Oameni Instruiti ,finantat de Autoritatea Nationala pentru Tineret

5.Asociatia Master Forum/Perioada : 8-13 august 2006, Busteni

Participare la Reuniunea Nationala Pal-Tin,editia a VIII-a in calitate de Coordonator al Consiliului Local al Copiilor din comuna Giurgita,judetul Dolj

6. Asociatia Crono din Craiova  /Perioada: septembrie 2006/Craiova

Participare la Targul de ONG-uri alaturi de Asociatia Rudezis din com. Giurgita,judetul Dolj ,in cadrul Proiectului finantat de World Learning in parteneriat cu CEE. Citizens

7. Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale si Primaria Sectorului 1 /Perioada : 26 iulie 2006, Bucuresti

Participarea la Masa Rotunda cu tema Finantarea ONG-urilor din Bugetul Local  realizata in cadrul Proiectului ACTOR PUBLIC- Phare 2003

8. Asociatia Romana de Dezvoltare Comunitara / Perioada : octombrie 2006/ Curtea de Arges

Participare la seminarul organizat in cadrul Proiectului  - Buna Guvernare la Sate care si-a propus sa imbunatateasca practicile de buna guvernare in comunitatile rurale

9. CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUA CRAIOVA /  Perioada 15-20.04.2007-BUSTENI

Program de perfectionare in ACHIZITII PUBLICE SI LICITATII ,

                                                URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

10. E.C.D.L/ ROMANIA – CRAIOVA -Perioada:27.11.2006

Permisul European de Conducere a Calculatorului- Modulul Start

11.MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR AUTORITATEA PENTRU COORDONAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE ( A.C.I.S.)-BUCURESTI

Cursuri de pregatire pentru Fondurile Structurale (2007-2013) Identificarea,Programarea,Managementul ,Monitorizarea si Evaluarea Proiectelor

12. ASOCIATIA PENTRU APARAREA DREPTURILOR OMULUI DIN ROMANIA – COMISIA HELSINKI / Perioada 21-24 sept 2007/ Craiova

Participare la seminarul Impreuna pentru Transparenta Decizionala

13. WORKSHOP FOR CIVIC INITIATIVES FOUNDATION SLOVAKIA 

Perioada:24-30 sept 2007 /Mamaia -Scoala de Dezvoltare Comunitara 

14. JUGENDBILDUNGSSTATTE UNTERFRANKEN-GERMANIA Perioada :02-07.12.2007/WURZBURG

Schimb International de Tineret , Simularea prin joc a rolului Uniunii Europene

15. INSTITUTUL EUROPEAN -02-06 MAI 2008/BUCURESTI  

Curs  Formare in Afaceri Europene

16 .Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei Nationale -August 2010 /BUCURESTI

Curs de pregatire - Expert achizitii publice

17.Prefectura Judetului Caras-Severin ( Resita -08.11.2010- 25.11.2010 )

Curs de pregatire - Asistent in Relatii Publice  si Comunicare

18. UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU -RESITA si CONSILIUL JUDETEAN CARAS-SEVERIN (OCTOMBRIE- 2011)

Formare in Strategii Locale in cadrul Proiectului Resurse Umane -Formare Profesionala -Administratie Publica Europeana ,proiect finantat prin P.O.D.C.A ,axa 1, domeniul 1.3

19. ANGLIA -LONDRA  24-28.01.2012

Curs de Formare in Strategii Locale in cadrul Proiectului Resurse Umane -Formare Profesionala -Administratie Publica Europeana ,proiect finantat prin P.O.D.C.A ,axa 1, domeniul 1.3

 STUDII:

 1.UNIVERSITATEA DE VEST - " VASILE  GOLDIS " - ARAD

FACULTATEA  DE DREPT - SPECIALIZAREA STIINTE JURIDICE 

2.  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - FACULTATEA DE AFACERI EUROPENE SI STIINTE ECONOMICE

        -  MASTER IN MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE

         -  MODULUL JEAN MONAIT

                                -SPECIALIZAREA INTEGRARE EUROPEANA (2007-2008)

                               - SPECIALIZAREA   DIPLOMATIE ,NEGOCIERE ,PARTENERIAT

3. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - FACULTATEA DE DREPT " NICOLAE TITULESCU "

- SPECIALIZAREA STIINTE ADMINISTRATIVE- ADMINISTRATIE PUBLICA -

4.UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - COLEGIUL UNIVERSITAR  TEHNIC, ECONOMIC, DE INFORMATICA SI ADMINISTRATIE DIN CRAIOVA

 - FUNCTIONAR SUPERIOR -PROFILUL ADMINISTRATIE - SECRETARIAT  

- SPECIALIZAREA : ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

LIMBI STRAINE :

ENGLEZA ,FRANCEZA- NIVEL MEDIU

ACTIVITATI:

1.Secretar al Comunei Varadia;judetul Caras-Severin   

 

-  Avizare pentru legalitate a dispozitiilor primarului si a hotararilor consiliului local;             

Participare la sedintele consiliului local;   

 - Asigurarea gestionarii procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect;   

- Organizarea arhivei si evidentei statistice a hot─ârârilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;    

 - Asigurarea transparenta si comunicarea catre autorit─âtile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit,,a”, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Asigurarea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal al sedintelor consiliului local si redactarea hotararile consiliului local; 

-  Pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia; 

Alte atributii prevazute de lege sau însarcinari date de consiliul local, de primar, dupa caz;

 

2.Ofiter stare civila

 • Intocmeste, tine evidenta si elibereaza certificate de stare civila;
 • Inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta persoanei, in conditiile legii;
 • Intocmeste si pastreaza registrele de stare civila, in conditiile legii;
 • Intocmeste, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mentiune facuta pe actele de stare civila si pe actele de identitate,in conditiile legii;
 • Furnizeaza, in conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice centrale, judetene si locale, agentilor economici ori a cetatenilor, datele de identificare si de adresa ale persoanei;
 • Constata contraventiile si aplica sanctiuni, in conditiile legii;
 • Tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 • Indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementarile legale.

 

 3.Dezvoltare Locala –Integrare Europeana

 

 • Elaboreaza, planifica si urmareste implementarea unor programe anuale de dezvoltare locala, cu obiective clare precum: dezvoltarea unui mediu economic competitiv, dezvoltarea durabila a serviciilor publice locale, dezvoltarea si protejarea mediului inconjurator, reducerea polarizarii sociale;
 • Coordonarea tuturor activitatilor legate de supervizarea si implementarea proiectelor cu finantare externa (Programe finantate de UE: ISPA, Fonduri structurale si a altor agentii internationale);
 • Initierea si dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finantatori ai unor proiecte de dezvoltare locala;
 • Intocmirea rapoartelor intermediare si finale vizand derularea Programelor cu finantare UE sau a altor programe, anual sau de cate ori se solicita;
 • Colaboreaza cu serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului in ceea ce priveste monitorizarea proiectelor de dezvoltare ce se implementeaza la nivel local;
 • Coordonarea, organizarea si derularea activitatii de identificare, selectare si procurare a surselor informationale privitoare la Programele UE sau a altor surse externe de finantare;
 • Elaborarea si redactarea aplicatiilor pentru programe si proiecte in vederea atragerii de fonduri de finantare externa pentru investitii privind imbunatatirea calitatii activitatilor din administratia publica locala si a vietii comunitatii locale in general;
 • Redactarea proiectelor in vederea obtinerii de finantari din fonduri europene sau internationale;
 • Stabileste contacte si tine legatura cu ONG-urile pentru devoltarea societatii civile, tine evidenta ONG-urilor din municipiu si monitorizeaza activitatea acestora in scopul crearii unui parteneriat intre administratia publica locala si ONG-uri, pentru ca impreuna sa initieze proiecte si programe concrete de dezvoltare comunitara locala;
 • Asistarea si indrumarea cazurilor sociale pentru populatia minoritara de a beneficia de serviciile sociale oferite de municipalitate (ajutor social, alocatii monoparentale si complementare, ajutor pentru incalzire, cantina sociala etc.);
 • Colaboarea cu ONG-urile pentru identificarea de oportunitati de finantare pentru proiecte de dezvoltare a populatiei minoritare;
 • Asigura legatura cu minoritatile nationale si cultele religioase;
 • Initierea si facilitarea unei bune circulatii a informatiilor legate de programele derulate in Primarie;
 • Participarea la actiunile de constientizare a cetatenilor privind realizarea de programe cu finantare externa;
 • Organizeaza, la cerere, intalniri ale cetatenilor si ale organizatiilor neguvernamentale cu autoritatile administratiei publice locale pentru dezvoltarea unor obiective comune europene