ANUNT – vanzare bunuri

21 februarie 2024

ANUNT

DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PENTRU VÂNZARE BUNURI

APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT

AL COMUNEI VARADIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

COMUNA VARADIA; COD FISCAL : 3227300

SEDIUL: sat Varadia, comuna Varadia, nr. 379, judeţul Caras-Severin

Email primaria_varadia@yahoo.com

Persoana de contact: Carceanu Mirela Iulia- 0765 185 134

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Teren care aparţine domeniului privat al Comunei Varadia, teren intravilan în suprafaţă totală de 3937 mp, CF 569,Top 14056-14057, sat Varadia,judetul Caras-Severin

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:se poate obţine de la Primăria comunei Varadia;

3.2. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 250 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Comunei Varadia;

3.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.03.2024, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.03.2024, ora 12.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Varadia, sat Varadia, , nr.379, judeţul Caras-Severin

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar

5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

21.03.2024, ora 12,00, la sediul Primăriei comunei Varadia, sat Varadia, nr.379, judeţul Caras-Severin

6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

Tribunalul CARAŞ SEVERIN , adresa : Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4, judetul Caras-Severin

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 21.02.2024

MONITORUL OFICIAL LOCALMonitorul Oficial Local ofera informatii despre statutul unității administrativ-teritoriale, regulamentele privind procedurile administrative, hotărârile autorității deliberative, dispozițiile autorității executive, documente și informații financiare precum si alte documente informative.Acceseaza Monitorul Oficial

Primaria Comunei Varadia


Comuna Varadia, Nr. 379
Cod postal: 327420
Caras-Severin, România

Telefon: 0255576709
Fax: 0255576709
Email: primaria_varadia@yahoo.com

Program de lucru:
Luni-Vineri 08:00-16:00